วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552

พี่เตรียมชาชุมพร วงคำแพง ที่สุราษฎร์

100วันเสียชีวิต พี่เตรียม ชาชุมพร ที่ศูนย์สังคีตศิลป์


ถ่ายบ้าน อ. ทองดี กับผลงานของท่าน